Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών – Εργαστήριο Φυσιολογίας

Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών (2ος Όροφος), Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα (Ρίο), ΤΚ. 26500
ιστοσελίδα
τηλ. 2610-999155
φαξ. 2610-997215

ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, Καθηγήτρια και Διευθύντρια
Τηλέφωνο: 2610-969156
e-mail: mitsacos@upatras.gr

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610-969157
e-mail: gkkostop@upatras.gr
Ιστοσελίδα: http://physiology.med.upatras.gr/index.php/nu/

ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 2610-969159
e-mail: rangel@med.upatras.gr

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 2610-960176
e-mail: gvoukel@upatras.gr

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ, Ομότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610-969158
e-mail: kouvelas@med.upatras.gr

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610-969117
e-mail: cepapath@upatras.gr
Ιστοσελίδα: http://physiology.med.upatras.gr/index.php/nu/

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610-969155
e-mail: gstathop@upatras.gr
Ιστοσελίδα: http://www.molcellbiol-upatras.net

ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610-997943
e-mail: taraviras@med.upatras.gr
Ιστοσελίδα: http://stemcellslab.upatras.gr

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ, Γραμματέας
Τηλέφωνο: 2610-969195
e-mail: ronik@upatras.gr